0(212) 287 86 06 info@abakariyer.com

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, endüstriyel uygulamaların ve geleneksel üretim biçimlerinin, akıllı teknolojiler aracılığıyla dönüşümünü ifade ediyor. Endüstri 4.0 ile birlikte yaşanan değişimler, eğitim alanında da kendini göstermeye başladı. 21. Yüzyılda yaşanan gelişmeler, yaşam biçimlerimizi, alışkanlıklarımızı, öğrenme biçimlerimizi büyük oranda etkiledi. 19. Yüzyılın eğitim kuralları ile 21. yüzyılın çocuklarını eğitmek mümkün değil. O yüzden dünya yeni bir eğitim anlayışına ihtiyaç duyuyor. Endüstri 4.0  nedir?” sorusunu daha önce detaylı olarak yanıtlamıştık. Şimdi gelin Endüstri 4.0’ın eğitimdeki etkilerinden bahsedelim.

Endüstri 4.0 ve Eğitimde Değişim

Eğitimde değişim ihtiyacı gencinden yaşlısına tüm insanların hayatını etkileyecek kilit bir öneme sahip. Edindiğimiz pek çok bilgi hızla bayatlıyor. Eski eğitim alışkanlıklarımız ve öğrenme biçimlerimiz dünyanın değişim hızına ayak uyduramıyor. Peki; 4. Sanayi Devrimi, eğitimde değişim için nasıl bir katkı sunuyor?

Mekan ve Zaman

İlk olarak; eğitimde mekan ve zaman kısıtlılığı ortadan kalkıyor. İstenilen zamanda, istenilen yerde ve istenilen şekilde eğitim almak mümkün hale geliyor. Yani esnek öğrenme tarzına geçiş başladı bile… Eski eğitim sistemi daha kapalı bir yapıdayken ve daha sınırlı bir kesime hitap ederken; bugün eğitimin çok daha geniş kitlelere ulaşması söz konusu. Örneğin; Stanford Üniversitesi’nde anlatılan bir dersi dinlemeniz mümkün, üstelik yaklaşık 80 bin kişiyle birlikte.

Kişiselleştirilmiş  Eğitim

Endüstri 4.0’ın ikinci bir avantajı; kişiselleştirilmiş eğitime imkan vermesi… Örneğin; üstün zekalı bir çocuğun ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun, kendi öğrenme biçimine ve öğrenme hızına göre eğitim alması mümkün olabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi’nin sesli kütüphanesi, görme engelli bir gencin istediği bilgiye ulaşabilmesine fırsat veren önemli bir girişim. Bu, hem eğitimde fırsat eşitliği anlamına geliyor hem de gençlerin kendilerini geliştirerek toplumsal alanda kendilerine yer açmasına olanak sağlıyor.

Seçme Özgürlüğü

Üçüncü olarak; Endüstri 4.0 eğitimde seçme özgürlüğü yaratıyor. Öğrencilerin, istedikleri dersi, istedikleri şekilde alması ve gelişimine kendi istediği biçimde yön vermesine imkan veriyor. Seçme özgürlüğü, motivasyona katkı sağladığı için öğrenme sürecini de hızlandırıyor. Özellikle; bireyin, programlama, kodlama, web tasarımı gibi geleceğe yön verecek alanlarda kendini geliştirmesine fırsat tanıyor.

Proje Bazlı Öğrenme

Endüstri 4.0’ın eğitim alanında yarattığı en büyük farklardan biri ise proje bazlı öğrenme. İnsanın ya da toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen projeler ile yeni bilgiler edinmek, bir problemi projenin odağına alıp çözüm oluşturmak çok daha anlamlı ve değerli…

Endüstri 4.0 sadece eğitim içeriklerini değil sınav sistemlerini de değiştiriyor. Artık pek çok sınav dijital ortamda yapılıyor. Bugün pek çok üniversite ve lise sınavlar yerine, ödevler ve projeleri tercih ediyor. Artık ezberlemek yerine hatırlamak ve insan beyinin öğrenme sistemine daha uygun şekilde analiz ve sentez yapmak gerekiyor. Örneğin; artık üniversite başvurularında yalnızca lise müfredatı çerçevesinde edinilen bilgiler yeterli olmuyor. Adayların özgeçmişleri, toplum ve insan odaklı projeleri ve bilimsel çalışmaları ön plana çıkıyor.

Endüstri 4.0 başta birey olmak üzere pek çok alanı değiştiriyor. O yüzden bireyin inovatif anlamda kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor. Geleceği yapılandırmanın anahtarı eğitimden geçiyor. Endüstri 4.0 ve eğitime etkileri konusunda merak ettikleriniz için ABA Kariyer ile iletişime geçebilirsiniz. Doç. Dr. Gamze Sart’ın Endüstri 4.0 hakkında yaptığı TEDx konuşmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Open chat