WhatsApp

Blog

Stratejik Yetenek Yönetimi Neden Önemli?

Stratejik Yetenek Yönetimi, yaşantımız boyunca kendimize nasıl bir yol haritası çizmemiz gerektiğini gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi. Yaşadığımız yüzyılda meslek seçimi, hem bireyler hem de ebeveynler için son derece hassas bir konu. Özellikle de meslek seçimini, yetenek, bilgi ve ilgi alanlarına göre yapmak büyük önem taşıyor. Bu yol haritası, aynı zamanda bize bilgi ve becerilerimiz doğrultusunda meslek seçimi yapabilmemiz için ipuçları da veriyor.

Aldığımız eğitimler hemen herkes için aynı olsa da; öğrenme ve pekiştirme biçimlerimiz farklı. Kendi gelişim alanlarınızı ya da ebeveyn olarak çocuklarınızın gelişim alanlarını biliyor olmanız doğru seçimler yapma noktasında oldukça önemli. Buna ek olarak; mesleki yetkinliklerinizi de biliyor olmanız gerekiyor. Bu bağlamda hangi ülke, şehir, okul ya da bölümde okuyacağınıza da karar verebilmelisiniz.

Dijital Çağ Kavramı

Yaşadığımız yüzyıl, “dijital çağ” olarak adlandırılıyor. Peki; nedir bu dijital çağ? Bu kavram; bilgisayar ve internet teknolojileri yoluyla, bilginin birçok insan tarafından yaygın olarak kullanılabildiği, içinde yaşadığımız bu dönemi tanımlamak için kullanılıyor. Her birimizin sanal yaşamlara sahip oluşu, dünyanın internet ve akıllı cihazlar sayesinde parmaklarımızın ucunda duruşu, yaşamlarımızın hızla ve geri dönülemeyecek biçimde değişimi dijital çağ ile gelen bir takım özellikler arasında yer alıyor. Yani günümüzde, klasik öğrenme biçimlerinin yanı sıra dijital dünyaya da adapte olmak gerekiyor.

Extracurricular (Ders Dışı) Aktiviteler

Öğrencinin derslerdeki başarısının yanı sıra; “extracurricular” yani ders dışı aktivitelerinin neler olacağını da öğrencinin gelişimi açısından doğru tercih etmek gerekiyor. Müzik, resim, dans, drama, spor gibi aktiviteler extracurricular aktiviteler arasında en yaygın olanları. Bunların ardından bir diğer önemli konu ise performans alanının belirlenmesi… Girişimci olmak, yönetici olarak bir kurumda çalışmak, araştırma-geliştirme(AR-GE) süreçlerinde yer almak, sivil toplum kuruluşlarında faaliyet göstermek gibi temel performans alanları mevcut. Bunlardan birini veya birkaçını yapıyor olmanız mümkün. Önemli olan doğru alanı ya da alanları belirleyebilmek ve aynı zamanda memnuniyet oranını arttırabilmek…

Yol Haritası Çizmek

Elbette seçimler yapıp, yol haritası çizmeye çalışırken 21. yüzyılda hangi sektörlerin geliştiğini de bilmek gerekiyor. Stratejik Yetenek Yönetimi ile bilim haritaları kullanılarak, günümüzde ve gelecekte hangi alanların ön plana çıkacağı tespit edilebiliyor. Stratejik Yetenek Yönetimini kullanarak sadece bugünü değil bundan 50 – 100 yıl sonrasını biçimlendirmek gerekiyor. Bu kadar ileriyi gördükten sonra ise bulgularımızı küçük planlar halinde takip etmemiz önem taşıyor. Örneğin; 6 yıllık bir süreci 3’er aylık planlar halinde takip ediyoruz. Bu sayede eksikleri belirlemek ve geliştirilmesi gereken alanları tamamlamak mümkün olabiliyor. Birey, mutlu ve faydalı olabileceği ve değer üretebileceği alanı böylelikle bulabiliyor. Bu sayede kişiler, kendilerini tanıyarak, içinde bulundukları çevre ile beraber daha iyi bir vizyon geliştirip, daha iyi bir gelecek tasarlayabiliyor.

İlkel Beyin

Tüm bu süreçler boyunca, “ilkel beyin” olarak tanımlanan, korkular ve kaygılar da göz önünde bulunduruluyor. Stratejik Yetenek Yönetimi, IQ ve EQ testleri doğrultusunda, ilkel beyin kavramını da yok saymadan bireyi bir bütün olarak değerlendiriyor. Bu bağlamda, Stratejik Yetenek Yönetimi bir referans noktası oluşturması açısından önemli bir kaynak…

Stratejik Yetenek Yönetimi; birey hakkında önemli ipuçları vermekle kalmıyor, daha iyi bir geleceğe adım atmak için ihtiyacı olan yol haritasını sunuyor. Konu hakkında daha detaylı bilgi ve destek için ABA Kariyer ile iletişime geçebilirsiniz.