WhatsApp

Blog

Lise Öğrencileri İçin Kariyer Danışmanlığı

Lise öğrencileri için kariyer oldukça önemli bir konu. Bu bağlamda; kariyer danışmanlığı da büyük bir önem taşıyor. Çünkü; lise hayatı bireysel kimliğin oluştuğu bir süreci kapsıyor. Hayatın, gelecek 50-60 yıllık sürecinin temelleri lise döneminde atılıyor. Bu sebeple; lise döneminde doğru yönlendirilmek ve doğru adımlar atmak büyük önem taşıyor.

Üniversite Tercihleri

https://www.youtube.com/watch?v=QQqvsSddwD8&list=PL05Cl55wU3FMKTQ71crECnCdcbVDUa0M2&index=4

Lise öğrencileri için gündemde olan en önemli konulardan bir tanesi de üniversite tercihi… Hangi üniversitede okumalı?  Türkiye’de mi eğitim almalı yoksa yurt dışında mı? Sayısal bir alanı mı tercih etmeli yoksa sözel mi? Mimar mı olmalı? Tıp mı okumalı? Hukuk mu tercih etmeli? Lise sürecinin en önemli soruları aslında bunlar ve benzeri sorular. Üniversite tercihi konusunda öğrencinin gelecek yaşantısı göz önünde bulundurularak oldukça dikkatli hareket etmek gerekiyor.

Kariyer Planlaması

Lise döneminde kariyer konusu da stratejik bir öneme sahip. Birçok öğrenci üniversiteye başladıktan kısa bir süre sonra, okuduğu okulun, bölümün ya da mesleğin kendisi için uygun olmadığını fark edebiliyor. Bu sebeple; geç olmadan bilinçli ve önleyici tedbirler almak gerekiyor. Kariyer; yalnızca meslek seçimlerini, hayattaki rolleri ve görevleri belirlemiyor. Kariyer, aynı zamanda, kişinin yaşantısı boyunca kuracağı ilişkileri, kişisel gelişim süreçlerini, karakterini, karşısına çıkacak fırsatları ve bunları değerlendirme biçimini, dünyaya katabileceği değeri de kapsıyor. Kariyer danışmanlığı, kişilerin toplum tarafından tanınırlığını ve toplumdaki yerini etkileyen bir süreç… Bu sebeple; kariyer danışmanlığı hafife alınacak bir süreç değil ve stratejik, sistemli ve daha da önemlisi bilimsel çalışmalar yoluyla yürütülüyor olması oldukça önemli.

Planlı Davranmak Büyük Önem Taşıyor

Planlı hareket etmek bu sürecin olmazsa olmazlarından… Öğrencinin hedeflerine yönelik olarak kısa ve uzun vadeli planlar yapmak; onu tanımak için gereken alt parametrelere ve gelişim alanına bakmak gerekiyor. Mesleki yatkınlığı göz önünde bulundurularak, doğru bölüm ve üniversitelerin listelenmesi, öğrencinin eksikliklerinin tespit edilmesi ve bu eksikliğin kaynağının bilinmesi önem taşıyor. Bu yüzden kariyer danışmanlığında en önemli nokta; bireyin beceri ve yetkinliklerinin gerçek anlamda ortaya çıkartılabiliyor olması…

Parametreleri Gözden Geçirmek Gerekiyor

Yaşadığımız yüzyılda en önemli unsurlardan bir tanesi de; yetkinlikler. Bireysel, sosyal, teknik ve evrensel yetkinliklerimiz çerçevesinde üniversite tercihi yapıyor olmamız gerekiyor. Bireyin ne tür roller üstlenebileceğini biliyor olmak önem taşıyor. Buna ek olarak; üniversitelerin özellikleri, iç yapısı ve iç dengeleri de oldukça önemli. Benzer alan ve bölümler birçok üniversite bünyesinde bulunsa da farkı belirleyecek olan müfredatın işlenme biçimi. Bu yüzden öğrencilerin seçimleri sırasında tüm parametreleri gözden geçirmek gerekiyor.

Bir Uzmanlık Alanı Olarak: Kariyer Danışmanlığı

Kariyer danışmanlığı bir uzmanlık alanı ve ancak bu alanda uzmanlaşmış bir kişi tarafından bir gencin kariyer planlaması yapılabilir. Bireyin daha sonra tercihleri nedeniyle pişmanlık yaşamayacağı, kapasitesinin en üst seviyeye çıkabileceği bir sürecin doğru yönetilmesi ancak uzmanlık yoluyla mümkün olabilir. Bu noktada asıl amaç; insanlık için fark yaratabilecek, insan yaşamını daha iyi hale getirebilecek ve değer üretebilecek bir neslin üniversite ve mesleki süreçlerinde iyi liderler olmalarını sağlamak. Bu sebeple; çok yönlü çalışmak ve gençlerin yaşadığımız ülkeye, dünyaya ve evrene fayda sağlayabilmelerine katkı sunmak büyük önem taşıyor.

Kariyer planlaması, oldukça ciddi, ve kritik bir süreci kapsıyor. En değerli hazinemiz, gençleri geleceğe hazırlamak üzerinde en çok durmamız gereken konulardan bir tanesi. Geleceğe hazırlık sürecinin en önemli aşaması ise lise dönemi ve bu dönemde kariyer danışmanlığı yoluyla gençlerin doğru yönlendirilmesi… Konu hakkında sorularınız için ya da daha detaylı bilgi ve destek almak için ABA Kariyer ile iletişime geçebilirsiniz.